Läs vad händer i Mienbygden

Mienbygdens blogg

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Odlingslandskapet i Mienområdet

Tisdagen den 26 mars kl 18-21 i Gäddeviksås Bygdegård är det dags för en kvällsträff om samverkan för ett rikt odlingslandskap i Mienområdet. Länsstyrelsen i Kronoberg ansvarar för arrangemanget som bl a innehåller:

- Länsstyrelsens projekt om skötsel av ängs- och betesmarker

- Byarnas agrara historia

- Stöden för restaurering, äng och betesmark

- Rådgivning

- Skyddsvärda träd och dess naturvärden

- Stängsling mot rovdjur

- Livsmedelsstrategi, öka värdet på vildsvinskött

Anmälan senast 20 mars till Anton Lidh, på e-post anton.lidh@lansstyrelsen.se eller på telefonnr 010-22 37 489.

Hjärtligt välkomna! 

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Kakkalas

Söndagen den 24 mars kl 14-17 arrangeras årets första Kakkalas i Gäddeviksås Bygdegård.

Hjärtligt välkomna!

Kakkommittén

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Årsmötesdag10 mars

Årsmötesdag i Gäddeviksås Bygdegård.

Datum: 10 mars

Tid: 10:00 - 15:00

Föreningar som deltar:

MIF, Miengruppen, Midingsbygdens Bygdegårdsförening, Mienet och Miens fvof.

Gemensam lunch vid 12-tiden.

Hjärtligt välkomna!

 

 

 

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Årsmötenas dag i Mienområdet

Tidpunkter för de olika föreningarnas årsmöten:

Kl. 10.00  Midingsbygdens Idrottsförening

Kl. 10.45  Miengruppen

Kl. 11.15  Midingsbygdens Bygdegårdsförening

Kl. 13.00  Mienet ekonomisk förening

Kl. 13.45  Miens fiskevårdsområdesförening

Gemensam lunch vid 12-tiden.

Sista chansen att se Jeanette Håkanssons fotoutställning med bilder från Mieån.

Varmt välkomna!

Styrelserna

 

 

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Samråd om regleringsdammen vid Mien

Karlshamns Energi Vatten AB och Mieåns vattenregleringsförening UPA bjuder in till kompletterande samråd angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för åtgärder vid regleringsdammen vid Mien.

Samrådsmötet hålls måndagen den 4 februari kl 18-20 i Gäddeviksås Bygdegård.

Yttrande ska lämnas senast den 18 februari. 

 

Read more …