Utökat eldningsförbud från den 20 juli och tills vidare.

by Bodil Nilsson (comments: 0)

Utökat eldningsförbud gäller från 20 juli 2018 och tills vidare.

  • I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.
  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.
  • Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Go back

Add a comment