Sista Mieninfo uppdaterat!

by Jan Sikkema (comments: 0)

Mieninfo nr 4 2016

Nu är sista nr av Mieninfo utlagd på nättet!

Ett stort och hjärtligt tack

till alla som har varit med i redaktionen för Mieninfo!

 

Tillsammans har Björn, Bosse, Curt, Eivor, Jan och Thea sett till att vi som bor i Mienområdet under 21 år har fått ta del av både stora och små notiser och nyheter som tillsammans har beskrivit livet i Midingsbygden.

Vi tackar först och främst allas vår redaktör Björn som inte bara initierade Mieninfo utan, som från första numret 1996, har lett arbetet och sammanställt Mieninfo så att vi har fått ta del av fyra nummer varje år. Ett stort tack också till Eivor som sedan 1998 har sett till att Mieninfo har distribuerats till permanent- och fritidsboende i Mienområdet och till våra prenumeranter. Tack till Ferdinand som har fotograferat, ansvarat för Midingsbråtes väderleksstation och hjälpt till med distributionen.

Nu går vi vidare och fortsätter att skildra utvecklingen i Mienområdet genom en blogg. Med utbyggt bredband är detta en naturlig utveckling. Den digitala informationen kan med fördel kompletteras med annonsering på anslagstavlor som finns väl utspridda i hela bygden. Tänk gärna på att nya meddelanden på våra anslagstavlor gör promenaden extra värdefull.

Miengruppen/Bodil

Go back

Add a comment