Samrådsmöte Mien 9 Mars 2017

by Jan Sikkema (comments: 0)

Karlshamns kommun och Mieåns regleringsförening UPA bjuder in er till samråd angående ansökan om tillstånd till faunapassage (fiskväg), eventuella dammsäkerhetshöjande åtgärder samt ny vattenhushållning för en förändrad tappning från regleringsdammen vid Mien.

'Underlag inför samrådsmötet finns på Karlshamns kommuns hemsida:

http://www.karlshamn.se/sv/karlshamn/bo/nyheter/samrad-mien/

 

Samrådet hålls i Gäddeviksås Bygdegård 

den 9 mars 2017 kl18-20

 

Skriftliga synpunkter skickas till Karlshamns kommun,

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 374 81 Karlshamn eller via mail till

samhallsbyggnad@karlshamn.se senast den 24 mars 2017

Go back

Add a comment