Samråd om regleringsdammen vid Mien

by Bodil Nilsson (comments: 0)

Karlshamns Energi Vatten AB och Mieåns vattenregleringsförening UPA bjuder in till kompletterande samråd angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för åtgärder vid regleringsdammen vid Mien.

Samrådsmötet hålls måndagen den 4 februari kl 18-20 i Gäddeviksås Bygdegård.

Yttrande ska lämnas senast den 18 februari. 

Go back

Add a comment