Samråd om regleringsdammen vid Mien

by Bodil Nilsson (comments: 0)

Karlshamns Energi AB och Mieåns vattenregleringsförening UPA bjuder in till samråd angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken avseende åtgärder vid regleringsdammen vid Mien, Gäddeviksås i Tingsryds kommun.

Samrådsmötet hålls i Gäddeviksås bygdegård den 4 februari kl 18-20.

Yttrande ska lämnas senast den 18 februari.

 

 

Go back

Add a comment