Inställd Höstfest

by Bodil Nilsson (comments: 0)

Tyvärr tvingas vi ställa in höstfesten den 29 oktober.

Styrelsen i Midingsbygdens Bygdegårdsförening

 

Go back

Add a comment