Hur kan vi skydda Mien från sjögull?

by Bodil Nilsson (comments: 0)

Miens fvof arbetar aktivt med förebyggande arbete så att sjögull inte sprids och tar fäste i Mien eller Mieån.

Vad kan du göra? Det allra viktigaste är att INTE flytta båtar, kanoter, kajaker och andra flytetyg från andra vattendrag till Mien/Mieån. Det behövs bara lite rester av sjögull för att vi kan få mycket stora problem även i grunda vatten i Mien.

Hyr du ut din stuga så är det viktigt att försöka undvika att dina hyresgäster sätter i båtar, kanoter mm i Mien. Låt gärna en stationär båt finnas i Mien som dina hyresgäster kan använda. En mycket omfattande rengöring av båtar, kanoter mm är annars nödvändig! Dessutom krävs en noggrann kontroll av isättningsplatsen så att eventuell förekomst av sjögull kan upptäckas snabbt. Anmäl omgående upptäckt av sjögull till Miens fvof!

Lär dig gärna skilja på sjögull och gul näckros! Näckrosor finns på ett flertal platser i Mien.

Två båtar för uthyrning finns vid badplatsen i Midingsbråte.

Fortsatt trevlig sommar önskar styrelsen i Miens fvof.

 

Go back

Add a comment