Friluftsgudstjänst

by Elin Bengtsson (comments: 0)

Friluftsgudstjänst

En söndag eftermiddag i augusti begav vi oss till Laxasand, då vi läst att en friluftsgudstjänst, arrangerad av Almundsryd kyrka skulle hållas.
Vid srålande sol med blå himmel hade en liten krets församlat sig. Susann läste ur evangeliet, Vi bad en bön tillsammans och till Ulfs virurosa dragspel sjöng vi olika sommarpsalmer. Susann talade om gemenskapen. Mycket i livet handlar ju om gemenskap med andra och hur viktigt det är för var och en av oss. Att ta vara på ögonblicket just här och nu, och att kanske ibland känna tacksamhet.

Friluftsgudstjänst

Susann talade om vilka medlemmar i församlingen som nyligen hade avlidit och ljus tändes.
Gudstjänste avslutades med en spalm och trosbekännelsen.

Sedan var det fikadags ur medhavda korgar och man pratde även om man inte kände varandra. Gemenskapen som Susann talat om var påtaglig.
Ett bra initiativ från Almundsryd kyrka som fick deltagarna att kanske tänka efter lite och i bästa fall ta med sig någonting positivt hem.

Christina på Högåsa

Go back

Add a comment