2022

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Släktforskning i Hunnamåla krok med omnejd

Miengruppen har fått ta del av ett spännande by- och släktforskningsarbete som är gjort av Charlie Karlsson och Martin Berg Karlsson. Använd länken nedan till Hunnamåla Hävdebok och läs om berättelser från Hunnamåla krok med omnejd.

https://wordpress.com/posts/

hunnamalahavdebok.wordpress.com

Under rubriken arbetsvandrare, utvandrare och återvändare skildras Märtha Christinas levnadshistoria. Liknande historier om emigrationen till Danmark, Tyskland och Amerika delas av många i Mien-området. Ett ämne som vi kan fortsätta dela berättelser om senare i höst.

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Hur kan vi skydda Mien från sjögull?

Miens fvof arbetar aktivt med förebyggande arbete så att sjögull inte sprids och tar fäste i Mien eller Mieån.

Vad kan du göra? Det allra viktigaste är att INTE flytta båtar, kanoter, kajaker och andra flytetyg från andra vattendrag till Mien/Mieån. Det behövs bara lite rester av sjögull för att vi kan få mycket stora problem även i grunda vatten i Mien.

Hyr du ut din stuga så är det viktigt att försöka undvika att dina hyresgäster sätter i båtar, kanoter mm i Mien. Låt gärna en stationär båt finnas i Mien som dina hyresgäster kan använda. En mycket omfattande rengöring av båtar, kanoter mm är annars nödvändig! Dessutom krävs en noggrann kontroll av isättningsplatsen så att eventuell förekomst av sjögull kan upptäckas snabbt. Anmäl omgående upptäckt av sjögull till Miens fvof!

Lär dig gärna skilja på sjögull och gul näckros! Näckrosor finns på ett flertal platser i Mien.

Två båtar för uthyrning finns vid badplatsen i Midingsbråte.

Fortsatt trevlig sommar önskar styrelsen i Miens fvof.

 

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Informationskväll om stenmurar och gärdsgårdar

Informationskväll om stenmurar och gärdsgårdar!

Kjell Gustavsson från Kronobergs läns Hembygdsförbund delger oss sin kunskap om stenmurar och gärdsgårdar.

Datum och tid: Onsdagen den 6 april kl 18-21

Plats: Gäddeviksås Bygdegård

Anmälan krävs, senast den 3 april till Bodil (info@miengruppen.se eller på 070-6335185)

Vi bjuder på fika!

Hjärtligt välkomna!

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kjell Gustavsson och Miengruppen

 

 

 

 

Read more …