2018

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Fiskfest 27 oktober

Bygdegårdsföreningens årliga fiskfest går av stapeln lördagen den 27 oktober kl. 19.

Vi äter en laxmiddag, dansar till Humbles orkester och pausar med kaffe & ostkaka.

Anmälan (bindande) snarast till Tord & Thea på telefon 0459-85146. Begränsat antal platser.

Välkomna!

Styrelsen

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Vattendragsvandring utefter Mieån

Mieåns Vattenråd bjuder in till vattendragsvandring utefter Mieån vid gränsen mellan Kronoberg och Blekinge.

Tid: Lördag den 29 september kl 9-11

Plats: Hakefors, samling vid Wallins såg

Medverkande: Bengt Wallin, Lennart Thuresson och Jörgen Larsson

Mieåns Vattendrag bjuder på korv med bröd och dryck!

Välkomna!

Styrelsen 

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Fire ban in Kronoberg County starting 20 July

Fire ban in Kronoberg County!

Due to extreme drought in Kronoberg County it is now forbidden to: - Start campfires outdoors in forests on open terrain and on the beaches. - Use disposable grills in forests, on open terrain and on the beaches. - Use fireplaces. - Use fireworks.

Es herscht Feuerverbot

Das feuerverbot untersagt jedliches Feuermachen im Freien.

Folgende ist daher u.a. strengstens undersagt. - Feuermachen im Frein, imWald und im Gelände - Verwendung von Einweggrills im Wald, im Gelände und am Strand. - Verwendung von vorbreiteten Feuerstellen. - Verwendunf von Feuerwerksköpern.

 

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Utökat eldningsförbud från den 20 juli och tills vidare.

Utökat eldningsförbud gäller från 20 juli 2018 och tills vidare.

  • I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.
  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.
  • Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Kiosken i Midingsbråte

Sommaren är här och därför öppnar kiosken i Midingsbråte redan första helgen i juni.

Söndagen den 24 juni är det dags att öppna för sommarsäsongen. Kiosken planerar att hålla öppet varje dag fram till söndagen den 19 augusti. Öppettider: kl.12-17 samt onsdagskvällar även kl.19-21.

Välkomna önskar Mattias, Kenneth och Sven.  

 

Read more …

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Årsmötenas dag i Bygdegården

Program för Årsmötenas Dag i Mienområdet:

Kl 10 Mienet ek förening

Kl 10:45 Miengruppen

Kl 11:15 Midingsbygdens Bygdegårdsförening

Ca kl 12 Gemensam lunch för alla föreningarna

Kl 13 Miens fvof

Under lunchpausen kommer vi att presentera Christopher Sollermans kommande bok Lilla huset vid strömmen.

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelserna

 

Read more …