2017

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Fiskfest den 28 oktober.

Fiskfest i Gäddeviksås Bygdegård innebär middag med lax, kaffe och ostkaka samt dans.

Datum: lördagen den 28 oktober kl 19.00.

Pris: 250 kr per person. Bindande anmälan senast den 22 oktober till Tord & Thea på tel. 0459-85146.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen, Bygdegårdsföreningen.

 

Read more …

By Jan Sikkema, (comments: 0)

Samrådsmöte Mien 9 Mars 2017

Karlshamns kommun och Mieåns regleringsförening UPA bjuder in er till samråd angående ansökan om tillstånd till faunapassage (fiskväg), eventuella dammsäkerhetshöjande åtgärder samt ny vattenhushållning för en förändrad tappning från regleringsdammen vid Mien.

'Underlag inför samrådsmötet finns på Karlshamns kommuns hemsida:

http://www.karlshamn.se/sv/karlshamn/bo/nyheter/samrad-mien/

 

Samrådet hålls i Gäddeviksås Bygdegård 

den 9 mars 2017 kl18-20

 

Skriftliga synpunkter skickas till Karlshamns kommun,

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 374 81 Karlshamn eller via mail till

samhallsbyggnad@karlshamn.se senast den 24 mars 2017

Read more …