1970

By Bodil Nilsson, (comments: 0)

Samråd om regleringsdammen vid Mien

Karlshamns Energi AB och Mieåns vattenregleringsförening UPA bjuder in till samråd angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken avseende åtgärder vid regleringsdammen vid Mien, Gäddeviksås i Tingsryds kommun.

Samrådsmötet hålls i Gäddeviksås bygdegård den 4 februari kl 18-20.

Yttrande ska lämnas senast den 18 februari.

 

 

Read more …