Miens fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet är organiserat som en ideell förening. Antalet innehavare av fiskerätt är ca. 100 personer dessutom finns ett mindre antal innehavare av fiskerätt enligt hävd.
Miens fiskevårdsområde innefattar sjön Mien, Mieån i Kronobergs län samt angränsande tillrinningsområden: Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen och Gåragölen. Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handla frågor kring fiske i Mien och tillhörande vatten.

Fiskarter, redskap och övrigt

Fiskarter
Gädda, abborre, öring och siklöja.

Redskap
Spinn, mete, trolling, flug- och pimpelfiske

Övrigt
Djupkarta finns till försäljning! Fiske i Mien lämpar sig bäst från båt som kan hyras av fvof.

Dagkort

SEK 100

 • 1 dag
 • Fiskekort gäller per person
 • Fiskekort gäller handredskap, spinn, mete, trolling, flug- och pimpelfiske
 • Barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis
Köp på iFiske

Veckokort

SEK 300

 • 7 dagar
 • Fiskekort gäller per person
 • Fiskekort gäller handredskap, spinn, mete, trolling, flug- och pimpelfiske
 • Barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis
Köp på iFiske

Årskort

SEK 800

 • 12 månader
 • Fiskekort gäller per person
 • Fiskekort gäller handredskap, spinn, mete, trolling, flug- och pimpelfiske
 • Barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis
Köp på iFiske

Allmänt - Sjösäkerhet

Sjön Mien är känd för att vara opålitlig. Sjön kan snabbt blåsa upp med kraftiga vågor som resultat. Mien är främst omgiven av skog. Skogarna ger lä närmast land på den sida vinden kommer ifrån. Ger man sig exempelvis ut på sjön från den södra sidan när det blåser sydlig vind kan det vara stiltje när man åker ut och kraftig sjö mitt på sjön. För några år sedan fick en grupp erfara detta och de fick räddas med helikopter. Några enkla regler när man åker ut med båt: använd flytväst och se till att det finns reservbensin/elmotor som räcker även till hemfärden och åror i båten. Ta med laddad mobiltelefon i vattensäker behållare och vänd tillbaka så fort vädret försämras. Alkohol på sjön är lika farligt som alkohol i trafiken..

Miljöhänsyn

I Sverige gäller Allemansrätten som ger besökaren unika möjligheter att vistas i naturen men som också innebär skyldigheter. Det är var och ens ansvar att känna till om eldningsförbud råder. Vid badplatsen i Midingsbråte finns en säker grillplats. Lämna aldrig skräp efter Dig utan hjälp oss att hålla Mien-området rent och snyggt! Vi vill också uppmärksamma att det under sommarhalvåret går betande djur vid sjön Mien. Visa hänsyn genom att inte gå in i beteshagar eller lämna grindar öppna. Undvik spridning av invasiva arter som sjögull genom att inte flytta båtar, kanoter/kajaker eller andra flytetyg från andra vatten till Mien.

Inte Tillåtet

Fiske är ej tillåtet i Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen samt Gåragölen. Fiske är ej heller tillåtet vid allmän badplats samt vid röda zoner som finns utmärkta på fiskekorten. Öring är fredad från den 1 september till den 31 mars. Minimilängd för upptagen öring ska vara minst 50 cm.


Båtuthyrning:
Sven-Olof Karlborg Telefon: 0459 - 851 00

Fiskeföreningens Ordförande:
Sven-Olof Karlborg Telefon: 0459 - 851 00