Kontakt

Våra redaktörer

Har du någonting som du vill publicera på bloggsidan? Eller vill du stödja vårt arbete och kanske själv arbeta som redaktör?

Kontakta i så fall någon av redaktörerna som kommer att lotsa dig vidare.Hjälp vid tekniska frågor

Våra admininstratörer

De som administrerar hemsidan ansvarar för att den tekniska biten fungerar och de tar hand om sådant som inte fungerar som det är tänkt.

Framför allt är de även kontaktpersoner för redaktörerna, när dessa har frågor kring användningen av hemsidans programvara.